Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türk Dünyası Değerlerini Uyg.Arş.Merkz.

Türkoloji Seminerleri Başladı

ÇOMÜ Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi geçtiğimiz haftalarda “Türkoloji Seminerleri” başlığı altında dizi başlattı. Fen Edebiyat Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleşen seminerler, Türkoloji alanına ilgi duyan akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirmeyi ve böylelikle samimi bir bilimsel atmosfer yaratmayı amaçlıyor.

ÇOMÜ Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi geçtiğimiz haftalarda “Türkoloji Seminerleri” başlığı altında dizi başlattı. Fen Edebiyat Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleşen seminerler, Türkoloji alanına ilgi duyan akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirmeyi ve böylelikle samimi bir bilimsel atmosfer yaratmayı amaçlıyor. Seminerlerin ilkini 24 Ekim’de ÇOMÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün eski bölüm başkanı ve Türk Dili alanının önemli ismi Prof. Dr. Zafer Önler sundu. Önler, “Dil ve Toplum İlişkisi” adlı seminerinde ilkel toplumlardan günümüze dile yüklenen toplumsal işlevleri dilbilim teorilerinden de istifade ederek değerlendirdi. İkinci sunumu 1 Kasım’da Halk Bilimi ve Türk Halk Edebiyatı alanında yaptığı başarılı projelerle (TÜBİTAK, BAP vs.) gündeme gelen Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu yaptı. Büyük ilgi ile karşılanan seminer “Bir Kültür Bilimi Olarak Folklor” başlığını taşıyordu. Yolcu, sunumunda folklorun Batı dünyasında ortaya çıkış serüvenini, milletlerin folklora yüklediği değişik anlamları, folklor teorilerinin genel hatlarını, değişen toplumsal koşulların folklor çalışmalarını nasıl etkilediğini muhtasar şekilde değerlendirdi. Özellikle edebiyat teorisi alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Dr. Öğr. Üyesi Bilgin Güngör’ün 8 Kasım’daki sunumun başlığı ise “Edebiyat ve İdeoloji” adını taşıyordu. Güngör, Yeni Türk Edebiyatı alanında önemli bir yeri olan “edebiyatta ideolojinin varlığının nasıl ele alınacağı” tartışmasını, özellikle 1980 sonrası Türk şiirinde ortaya çıkan apolitik ortam güzellemelerinin eleştirel değerlendirmesini yaparak masaya yatırdı. 21 Kasım’da Dr. Gülçin Oktay Erkoç’un “Edebiyatta Kanon” adlı sunumunu yaptı.

Sunumların genellikle 40-50 dakika civarında sürdüğü toplantılarda, soru-cevap ve tartışma şeklinde geçen son kısımların ise ayrıca verimli geçtiğini belirtmek gerekiyor. Zira konu dilden konuşulurken birden klâsik edebiyata, oradan halk bilime, modern edebiyata, tarihe, sosyolojiye sıçrayabiliyor. Böylelikle araştırmacılar mevcut çalışmalarla ilgili yeni bakış açıları kazanabiliyor, yeni makale, bildiri ve projelerin zihinsel temelleri atılabiliyor.

İstisnaî durumlar dışında dönem boyu her hafta yapılması planlanan seminerler dizisi 29 Kasım Cuma 14.00’te FEF Toplantı Salonu’nda Dr. Hayrettin İhsan Erkoç’un “Çin Kaynaklarında Geçen Türk Boyları” adlı sunumuyla devam edecektir. Konuya ilgi duyan akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerini toplantımıza bekleriz.